Trong bài này chúng ta sẽ phát sóng sin từ vi điều khiển PIC một cách đơn giản nhất, chỉ với vi điều khiển PIC 16F877A hoặc PIC 16F887 và các linh kiện cơ bản như điện trở, tụ điện và FET.. Tuy nhiên đây chỉ là một ví dụ cơ bản, sóng Sin chỉ đáp ứng về mặt dạng ( Hình sin) và tần số chứ không đáp ứng được về mặt công suất.

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hành quét bàn phím ma trận 3x4, bàn phím 4x4 các bạn làm tương tự nhé ! trong bài tập này mình có sử dụng hiển thị LCD các bạn có thể tham khảo bài : Hiển thị LCD vi điều khiển PIC. Ví dụ này mình dùng PIC 16F877A hoặc PIC 16F887 đều chạy tốt.

Trong bài trước chúng ta đã học cách phát tần số bằng TIMER  Phát xung vuông dùng timer vi điều khiển PIC bài này mình sẽ đo tần số dùng chức năng COUNTER của vi điều khiển PIC. PIC 16F877A hoặc 16F887 có 2 COUNTER ( Tạm gọi counter 0 nhận tần số vào tại chân RA4 8bit và counter 1 tại chân RC0 16bit).

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hành một số lệnh xử lý BIT và BYTE của CCS và mô phỏng trên Proteus, các bạn có thể đọc lại bài : Các hàm xử lý số, xử lý bit, delay trong CCS , Để biết thêm về các lệnh xử lý bit và byte của PIC khi lập trình với CCS.