Chế độ SLEEP của PIC dùng để tiết kiệm năng lượng, khi này, dòng tiêu thụ của nó rất thấp. Sau khi đi vào chế độ Sleep  ,bộ dao động hệ thống dừng hoạt động..., chương trình bị dừng ngay sau lệnh sleep().

Màn hình  LCD (Liquid crystal display) là loại thiết bị hiển thị cấu tạo bởi các điểm ảnh. Trong bài tập này các bạn sẽ thực hành hiển thị LCD 16x2 và LCD 20x4 dùng vi điều khiển PIC 16F877A hoặc 16F887, lập trình với CCS và mô phỏng trên proteus. 

Nút bấm (Push-button switch) là công tắc liên lạc tạm thời khi nút được nhấn nút sẽ được trả về vị trí bình thường của nó khi thả ra. Có 2 loại nút bấm, loại NO (Normal Open) bình thường hở mạch khi nhấn vào thì nối mạch  và loại NC (Normal Close) bình thường đóng mạch khi nhấn vào hở mạch.

Điều chế  độ rộng xung (Pulse Width Modulation) (PWM) là  thay đổi chiều rộng của xung (Không phải  tần số). Tức là tín hiệu PWM chỉ có thời gian ON - OFF  là thay đổi còn tần số luôn luôn cố định. Bằng kỹ thuật này, chúng ta có thể điều chỉnh điện áp cho trước.  Xét xung vuông như hình bên dưới :