PIC có nhiều chân phục vụ  xử lý ADC với nhiều cách thức khác nhau . Để dùng ADC , bạn phải có khai báo #DEVICE cho biết dùng ADC mấy bit ( tuỳ chip hỗ trợ , thường là 8 hay 10 bit, dsPIC có AD 12 bit) .

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NGẮT : 

Ngắt hiểu theo nghĩa đơn giản là các sự kiện ngẫu nhiên làm gián đoạn quá trình của một sự kiện đang xảy ra.

Bài này giúp các bạn hiểu rõ về bộ định thời Timer và bộ đếm counter của PIC.

Bộ định thời Timer được ứng dụng rộng rãi và thường xuyên trong suốt quá trình lập trình cho bất kì dòng vi điều khiển nào. Dùng các bộ định thời Timer để tạo ra khoảng thời gian trễ, dùng timer trong ứng dụng điều chế độ rộng xung PWM.

Bài này là một ví dụ về các hàm vào ra trong CCS - PIC, các bạn có thể đọc phần lý thuyết trong bài Các hàm vào ra trong CCS-PIC

Bài tập giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình CCS, phần mềm mô phỏng Proteus, kit phát triển. Epicviet sẽ chạy mô phỏng trên proteus và chạy trên kit phát triển để các bạn vừa nắm được lý thuyết vừa chạy thực tế.