Khi học lập trình cho bất kì một dòng vi điều khiển nào thì phần I/O Port thường được quan tâm đầu tiên và các ví dụ cho việc xuất hay đọc I/O là một trong các ví dụ đơn giản. Đối với vi điều khiển PIC có rất nhiều dòng và cũng khác nhau về số lượng I/O Port từ PIC 12F675 chỉ có 8 PIN cho đến PIC 16F877A, PIC 16F887 có 40 PIN.

 Để tạo một Project trong CCS có nhiều cách :

-  Dùng Project Wizard.  

-  Tạo một Files mới và thêm vào đó các khai báo ban đầu cần thiết.

CCS là trình biên dịch lập trình ngôn ngữ C cho Vi điều khiển PIC của hãng Microchip.

Chương trình là sự tích hợp của 3 trình biên dich riêng biết cho 3 dòng PIC khác nhau đó là:

Bài này mình hướng dẫn các bạn làm thế nào để mô phỏng vi điều khiển PIC trên Proteus. Proteus là một phần mềm vẽ mạch có tính năng mô phỏng rất mạnh đặc biệt là mô phỏng cho các dòng vi điều khiển trong đó có PIC của Microchip.