Chất bán dẫn (Semiconductor) là chất có độ dẫn điện ở mức trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện. Chất bán dẫn được chế tạo từ việc nuôi tinh thể thành các Wafer,  là nguyên liệu để sản xuất ra các loại linh kiện bán dẫn như Diode, Transistor, IC mà ta đã thấy trong các thiết bị điện tử ngày nay. 

   Biến áp là thiết bị để biến đổi điện áp xoay chiều, cấu tạo bao gồm một cuộn sơ cấp ( đưa điện áp vào ) và một hay nhiều cuộn thứ cấp ( lấy điện áp ra sử dụng) cùng quấn trên một lõi từ có thể là lá thép hoặc lõi  ferit.

Cuộn cảm (hay cuộn chỏm) là một linh kiện điện tử cơ bản được tạo từ một dây dẫn điện với nhiều vòng quấn, cuộn cảm sinh ra từ trường khi có dòng điện chạy qua. Nó có độ tự cảm đo bằng đơn vị Henry (H).

Tụ điện là một linh kiện điện tử thụ động tạo bởi hai bản mặt điện cực cách điện bởi lớp điện môi. Khi có hiệu điện thế U tại hai bề mặt, điện lượng Q sẽ được tích tỷ lệ với U và điện dung của tụ điện Q = CU, trong đó điện dung C tỷ lệ thuận với bản chất của chất điện môi và diện tích của bản  cực, tỷ lệ nghịch với khoảng cách của 2 bản cực.