Chào các bạn ! Lập trình cho vi điều khiển là một lĩnh vực mà những người thiết kế các hệ thống điện - điện tử, tự động hóa, viễn thông...cần phải biết. Vi điều khiển là bộ môn không quá khó mà cũng chẳng quá dễ nó đòi hỏi người học phải kiên trì rèn luyện từ lý thuyết cho đến thực hành.

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) thuộc loại "bộ nhớ không mất dữ liệu khi ngừng cung cấp điện" (non-volatile storage). EEPROM được ứng dụng để lưu trữ dữ liệu thường là các thông số cài đặt hay cấu hình của hệ thống. Trong bài tập trước mình đã giới thiệu với các bạn về EEPROM nội của PIC ghi và đọc EEPROM bài này mình sẽ làm bài tập về EEPROM ngoài với dòng chip 24LCxx

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) thuộc loại "bộ nhớ không mất dữ liệu khi ngừng cung cấp điện" (non-volatile storage). EEPROM được ứng dụng để lưu trữ dữ liệu thường là các thông số cài đặt hay cấu hình của hệ thống.

Phát xung vuông từ vi điều khiển có lẽ là bài học kinh điển đối với những người học lập trình vi điều khiển cho dù là dòng vi điều khiển nào từ 8051 với những dòng code Assemply (ASM) đến các dòng vi điều khiển PIC, Arduino, AVR, ARM ...viết bằng code C.