Liên hệ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website này dành cho các bạn đam mê với dòng vi điều khiển PIC và dsPIC. Các ví dụ và dự án PIC hay, cùng các sản phẩm được thiết kế dựa trên nền tảng PIC.

Các ví dụ và dự án thường được sử dụng các dòng PIC và dsPIC hay dùng như :

PIC 12F675 ( Vi điều khiển chỉ có 8 Pins dòng Pic 12F).

PIC 16F876A ( Vi điều khiển 28 Pins dòng Pic 16F).

PIC 16F877A hoặc PIC 16F887 ( Vi điều khiển 40 Pins dòng Pic 16F).

PIC 18F2550 ( Vi điều khiển  28 Pins dòng Pic 18F).

PIC 18F4550 ( Vi điều khiển 40 Pins dòng Pic 18F).

dsPIC30F3013 ( Vi điều khiển  28 Pins dòng dsPic30F).

dsPIC30F4013 ( Vi điều khiển  40 Pins dòng dsPic 30F).

dsPIC30F4011 ( Vi điều khiển  40 Pins dòng dsPic 30F).

......

Ngôn ngữ lập trình cho vi điều khiển PIC và dsPIC trong website này là CCS lý do chúng tôi chọn CCS là vì :

  • Kế thừa tất cả đặc điểm của ngôn ngữ C- là ngôn ngữ cơ bản, quen thuộc
  • Xây dựng sẵn các hàm phục vụ cho việc sử dụng dễ dàng các khối chức năng đặc biệt của Vi điều khiển PIC, dsPIC như khối ADC, PWM, RS232, SPI, USB, I2C....
  • Có khả năng kết hợp với ngôn ngữ hợp ngữ, tạo sự mềm dẻo trong phát triển ứng dụng với PIC và dsPIC
  • Khả năng phát triển, nâng cấp ứng dụng là dễ dàng từ PIC cho đến dsPIC.
  • Ngày càng được cập nhật với nhiều tính năng ưu việt và hiệu quả hơn phù hợp với sự phát triển các dòng vi điều khiển của hãng Microchip.

Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng phần mềm Proteus để sử dụng vẽ và mô phỏng các ví dụ và ứng dụng cũng như các dự án về PIC do tính năng mô phỏng rất mạnh cuả phần mềm này.

Hy vọng Epicviet sẽ giúp ích được cho các bạn đam mê công nghệ lập trình vi điều khiển PIC.

Nhóm phát triển Epicviet.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.