Giới thiệu về cảm biến DS18B20 là cảm biến nhiệt độ sử dụng chuẩn giao tiếp One Wire để truyền nhận dữ liệu. Cảm biến cho nhiệt độ có độ chính xác tương đối cao và được ứng dụng nhiều trong thực tế như đo nhiệt độ môi trường, đo nhiệt độ đáy biển, nhiệt độ nước ...

Giới thiệu về IC thời gian thực DS1307   là một sản phẩm của Dallas Semiconductor, DS1307 là chip đồng hồ thời gian thực (RTC : Real-time clock), IC này có 7 thanh ghi 8-bit chứa thời gian là: giây, phút, giờ, thứ (trong tuần), ngày, tháng, năm. Ngoài ra DS1307 còn có 1 thanh ghi điều khiển ngõ ra phụ và 56 thanh ghi trống có thể dùng như RAM.

Động cơ servo là một dạng động cơ đặc biệt chỉ quay khi được điều khiển bằng xung PWM với góc quay nằm trong khoảng từ 0 --> 180 độ. Khác với động cơ dc thông thường chỉ cần cấp điện vào 2 đầu dây là chạy, động cơ servo có thể điều khiển chính xác góc quay.

Cảm biến nhiệt độ PT100 hay còn gọi là nhiệt điện trở (Resistance Thermometer)  hay còn có tên khác là can nhiệt RTD PT100 . Cái tên PT100 cũng đã gợi ra nhiều ý nghĩa PT có nghĩa là Platinum còn con số 100 thì có nghĩa là ở 0oC điện trở là 100Ohm.