Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hành một số lệnh xử lý BIT và BYTE của CCS và mô phỏng trên Proteus, các bạn có thể đọc lại bài : Các hàm xử lý số, xử lý bit, delay trong CCS , Để biết thêm về các lệnh xử lý bit và byte của PIC khi lập trình với CCS.

bitbyte

Các bạn mở proteus và vẽ mạch như hình, trong bài này có hiển thị LCD các bạn có thể tham khảo bài : Hiển thị LCD vi điều khiển PIC 

Mô tả hoạt động của mạch :

- Khi nhấn Switch kích hoạt chế độ đọc 24 bit ( 3 byte) từ chân RA3 khi CLK ở chân RC0 là mức thấp, dùng lệnh shift_left(buffer,3,input(PIN_A3)); lưu vào 3 byte buffer

sau đó dùng lệnh a=make32(buffer[0],buffer[1],buffer[2]); để tạo ra biến 32 bit gán vào a và hiển thị ra LCD . Trong mạch proteus có sử dụng các bộ phát xung clock làm tín hiệu CLK và bộ phát signal generator làm bộ phát dữ liệu DATA.

- Sử dụng các lệnh bit_test(); bit_clear(); và bit_set(); để chuyển byte 0x55 thành 0xaa và hiển thị ra LCD.

Các bạn có thể download bài tập tại đây : Bit và Byte vi điều khiển PIC

Xem video mô phỏng tại đây :

Nếu bạn thấy hay hãy đăng ký , chia sẻ giúp tôi nhé chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật kiến thức mới về vi điều khiển PIC tại đây