Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hành quét bàn phím ma trận 3x4, bàn phím 4x4 các bạn làm tương tự nhé ! trong bài tập này mình có sử dụng hiển thị LCD các bạn có thể tham khảo bài : Hiển thị LCD vi điều khiển PIC. Ví dụ này mình dùng PIC 16F877A hoặc PIC 16F887 đều chạy tốt.

matrixkeypad

 

Ở bài này mình đưa các hàng và các cột như các ngõ vào của Port D, D0--D3 là 4 hàng và D4--D6 là 3 cột, đối với bàn phím 4x4 thì cũng làm tương tự.

Chú ý : các bạn nhớ phải có điện trở kéo lên cho Port D nhé.

Trong ví dụ này mình mô phỏng trên Proteus bàn phím ma trận 3x4 chương trình tính diện tích hình tròn nhập vào bán kính và xuất ra diện tích.

Chú ý khi đọc phím kí tự đọc vào là kiểu char muốn đổi ra kiểu int (các số từ 0--9) các bạn làm lệnh sau :

int b[i];

char kc;

 kc=get_kbd();

b[i]=kc;

b[i]-=0x30;

Các bạn vào proteus ve mạch như hình sau :

Trong bài tập này các bạn nhấn phím * để bắt đầu nhập bán kính vàn nhấn phím # để tính diện tích hình tròn

Download bài học Bàn phím ma trận 4x4 và 3x4 vi điều khiển PIC

Xem video mô phỏng :

Nếu bạn thấy hay hãy đăng ký , chia sẻ giúp tôi nhé chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật kiến thức mới về vi điều khiển PIC tại đây