EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) thuộc loại "bộ nhớ không mất dữ liệu khi ngừng cung cấp điện" (non-volatile storage). EEPROM được ứng dụng để lưu trữ dữ liệu thường là các thông số cài đặt hay cấu hình của hệ thống.

eeprom

Vi điều khiển PIC 16F877A có 256 bytes EEPROM, CCS hỗ trợ 2 hàm truy xuất eeprom là :

1. read_eeprom (address ) // address là biến 8 bit hoặc 16 bit tùy thuộc vào dòng chip vd : PIC 16F877 là 8 bit :

  Ý nghĩa là Đọc giá trị từ EEPROM

2. write_eeprom (address, value) // address là biến 8 bit hoặc 16 bit tùy thuộc vào dòng chip, value là giá trị 8 bit :

  Ý nghĩa Ghi giá trị vào EEPROM

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hành ghi và đọc EEPROM của PIC 16F877A, các bạn có  thể mở proteus vẽ mạch như hình trên hoặc có thể download về ở link phía dưới.

Mô tả hoạt động của mạch :

- Giá trị ghi vào bộ nhớ là bán kính đường tròn.

- Sử dụng bàn phím ma trận 3x4 để nhập giá trị bán kính, các bạn có thể tham khảo bài  Hướng dẫn bàn phím ma trận 3x4

- Sử dụng LCD 20x4 để hiển thị kết quả tính diện tích, các bạn có thể tham khảo bài  Hiển thị LCD 

- Các bạn nhấn * để nhập giá trị bán kính và nhấ # để tính diện tích và lưu vào EEPROM.

- Sau khi lưu vào EEPROM để kiểm tra xem giá trị bán kính đã được lưu chưa các bạn nhấn STOP trên màn hình mô phỏng Proteus rồi bật lại, các bạn sẽ thấy giá trị bán kính đã được lưu lại.

Tóm lại : Trong bài tập này chúng ta đã học cách ghi và đọc vào EEPROM của PIC, bài sau mình sẽ làm một bài tập khác về truy xuất EEPROM từ bên ngoài. Các ứng dụng về EEPROM thường được dùng trong việc lưu các giá trị cần thiết mà sau khi ngắt điện sẽ không bị mất. Như lưu trữ các thông số cài đặt: nhiệt độ cài đặt, các hệ số, thông số về cấu hình cho hệ thống... hy vọng bài tập nhỏ này sẽ giúp cho mọi người cách sử dụng EEPROM của PIC.

Download bài tập  Ghi và đọc EEPROM học lập trình vi điều khiển PIC

Xem video mô phỏng

Nếu bạn thấy hay hãy đăng ký , chia sẻ giúp tôi nhé chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật kiến thức mới về vi điều khiển PIC tại đây