CCS là trình biên dịch lập trình ngôn ngữ C cho Vi điều khiển PIC của hãng Microchip.

Chương trình là sự tích hợp của 3 trình biên dich riêng biết cho 3 dòng PIC khác nhau đó là:

 ‐ PCB cho dòng PIC 12‐bit opcodes

 ‐ PCM cho dòng PIC 14‐bit opcodes

 ‐ PCH cho dòng PIC 16 và 18‐bit

Ưu điểm của CCS là:

  • Kế thừa tấc cả đặc điểm của ngôn ngữ C- là ngôn ngữ cơ bản, quen thuộc
  • Xây dựng sẵn các hàm phục vụ cho việc sử dụng dễ dàng các khối chức năng đặc biệt của Vi điều khiển PIC, dsPIC như khối ADC, PWM, RS232, SPI, USB, I2C....
  • Có khả năng kết hợp với ngôn ngữ hợp ngữ, tạo sự mềm dẻo trong phát triển ứng dụng với PIC và dsPIC
  • Khả năng phát triển, nâng cấp ứng dụng là dễ dàng từ PIC cho đến dsPIC.
  • Ngày càng được cập nhật với nhiều tính năng ưu việt và hiệu quả hơn phù hợp với sự phát triển các dòng vi điều khiển của hãng Microchip.

Hướng dẫn cài đặt :

Các bạn chạy file pcwhdupd hộp thoại cài đặt xuất hiện nhấn "Next" để tiếp tục :

 

 

Sau đó Restart lại máy và sử dụng phần mềm CCS

epicviet.com