Bài này mình hướng dẫn các bạn làm thế nào để mô phỏng vi điều khiển PIC trên Proteus. Proteus là một phần mềm vẽ mạch có tính năng mô phỏng rất mạnh đặc biệt là mô phỏng cho các dòng vi điều khiển trong đó có PIC của Microchip.