Bài này mình hướng dẫn các bạn làm thế nào để mô phỏng vi điều khiển PIC trên Proteus. Proteus là một phần mềm vẽ mạch có tính năng mô phỏng rất mạnh đặc biệt là mô phỏng cho các dòng vi điều khiển trong đó có PIC của Microchip.

Trong bài này mình sử dụng Proteus 8.7 và phần mềm biên dịch CCS. đây chỉ là mô phỏng đơn giản cho nhấp nháy LED trên PIN RB0 của vi điều khiển 16F877A.

Các bạn tạo một project mới như hình :

 

 

 Sau đó các bạn tạo một Project mới trong CCS có tên là mophong với code như sau :

#include <16F877A.h>
#device ADC=16

#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O

#use delay(crystal=12MHz)
#use FIXED_IO( B_outputs=PIN_B0 )

void main()
{

while(TRUE)
{
//TODO: User Code
output_high(PIN_B0);
delay_ms(1000);
output_low(PIN_B0);
delay_ms(1000);
}

}

Các bạn biên dịch tạo ra file mophong.hex trong phần mềm proteus các bạn chuột phải vào con chip 16F877A rồi chọn Edit properties trong mục program file chọn file mophong.hex vừa mới biên dịch trong CCS.

Nhấn nút Play ở góc trái màn hình để mô phỏng . Các bạn có thể xem chi tiết tại video sau :

 

Nếu bạn thấy hay hãy đăng ký , chia sẻ giúp tôi nhé chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật kiến thức mới về vi điều khiển PIC tại đây